Användarvillkor

Välkommen till webbplatsen som drivs av Iogamers (företaget"), tillgänglig på https://www.iogamers.io "Webbplats" betyder företagets och dess dotterbolags webbplatser, inklusive alla webbplatser där dessa användarvillkor publiceras. "Webbplatsen" kan omfatta tillgång till virtuella miljöer, spel och annat innehåll, samt nedladdningsbar programvara eller applikationer för användning på persondatorer, surfplattor, mobila enheter eller telefoner. Alla användare av webbplatsen omfattas av följande användarvillkor (dessa "Användarvillkor").

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du öppnar eller använder någon del av denna webbplats. Genom att komma åt eller använda denna webbplats samtycker du till att du har läst, förstått och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor, i dess ändrade från tid till annan, samt företagets sekretesspolicy, som härmed införlivas i dessa användarvillkor. Om du inte vill godkänna dessa användarvillkor ska du inte komma åt eller använda någon del av denna webbplats.

Företaget kan när som helst revidera och uppdatera dessa användarvillkor utan föregående meddelande genom att publicera de ändrade villkoren på denna webbplats. Din fortsatta användning av webbplatsen innebär att du accepterar och godkänner de reviderade användarvillkoren. Om du inte håller med om användarvillkoren (i dess ändrade lydelse från tid till annan) eller är missnöjd med denna webbplats, är din enda och exklusiva åtgärd att sluta använda denna webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera webbplatsen för att avgöra om det har skett ändringar i dessa användarvillkor och för att granska sådana ändringar.

ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN

Du samtycker till att endast använda webbplatsen för lagliga ändamål:

(a) Specifikt samtycker du till att inte göra något av följande: (1) ladda upp eller överföra på webbplatsen något ärekränkande, oanständigt, obscent, trakasserande, våldsamt eller på annat sätt stötande material, eller något material som är eller kan vara skyddat av upphovsrätten, utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren; (2) använda webbplatsen för att kränka andras lagliga rättigheter (inklusive andras rätt till publicitet och integritet) eller för att bryta mot lagarna i någon jurisdiktion; (3) avlyssna eller försöka avlyssna e-post som inte är avsedd för dig; (4) förvränga en anknytning till någon person eller organisation, (5) ladda upp eller överföra annonser eller uppmaningar om företag på webbplatsen; (6) begränsa eller hämma andras användning av webbplatsen; (7) ladda upp eller på annat sätt överföra filer som innehåller ett virus eller skadade data; (8) samla in information om andra (inklusive e-postadresser) utan deras samtycke, (9) ladda ner en fil eller programvara eller inkludera i ett meddelande programvara, filer eller länkar som du känner till, eller har anledning att tro, inte kan distribueras lagligt över webbplatsen eller som du har en avtalsenlig skyldighet att hålla konfidentiell (trots dess tillgänglighet på webbplatsen); (10) posta "spam", överföra kedjebrev eller delta i andra liknande aktiviteter; (11) begära, tillhandahålla eller utbyta personlig information, inklusive men inte begränsat till användarnamn eller lösenord; (12) "förfölja", "phish", missbruka eller trakassera en annan användare, eller försöka göra något av ovanstående; eller (13) delta i något annat beteende som begränsar eller hindrar någons användning eller njutning av webbplatsen, eller som, enligt företagets beslut, kan skada företaget eller användarna av webbplatsen eller utsätta dem för ansvar. Utan att begränsa något av ovanstående samtycker du också till att följa någon uppförandekod och policyer som gäller för webbplatsen eller någon tjänst som finns tillgänglig på webbplatsen.

(b) Allt innehåll och/eller åsikter som laddas upp, uttryckts eller skickats till en anslagstavla, blogg, chattrum eller någon annan offentligt tillgänglig del av webbplatsen (inklusive lösenordsskyddade områden), och alla artiklar och svar på frågor, förutom innehållet som tillhandahålls av företaget, är endast åsikter och ansvar för den person eller enhet som skickar in dem och återspeglar inte nödvändigtvis företagets åsikter. Du förstår och bekräftar att du är ansvarig för allt innehåll du skickar in, och du, inte företaget, har fullt ansvar för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet och lämplighet. Genom att ladda upp eller på annat sätt överföra material till något område på webbplatsen garanterar du att materialet är ditt eget eller är offentligt eller på annat sätt fritt från äganderätt eller andra begränsningar och att du har rätt att publicera det på webbplatsen. Du ger företaget den royaltyfria, oåterkalleliga, eviga, överförbara och världsomfattande rättigheten och licensen att använda allt innehåll du laddar upp eller på annat sätt överför till webbplatsen på något sätt som företaget väljer, inklusive, men inte begränsat, till att kopiera, visa, utföra eller publicera det i något format eller media, ändra det, införliva det i annat material eller göra ett derivatarbete baserat på det.

(c) Förutom vad som uttryckligen godkänts av företaget skriftligen får du inte reproducera, underlicensiera, distribuera, sälja eller utnyttja för kommersiella ändamål (i) någon del av denna webbplats eller dess innehåll, (ii) åtkomst till denna webbplats eller (iii) användning av denna webbplats eller av några tjänster eller material som är tillgängliga via denna webbplats, inklusive, utan begränsning, genom att hyra åtkomst till webbplatsen (t.ex. på ett cybercafé), samla in och sälja virtuella föremål, koder, förbetalda spelkort eller virtuell valuta via webbplatsen, eller på annat sätt.

(d) Företaget förbehåller sig rätten, men tar inget ansvar, att (1) ta bort allt material som publiceras på webbplatsen och som företaget, efter eget gottfinnande, anser vara oförenligt med ovanstående åtaganden (inklusive allt material som företaget har anledning att tro utgör, eller för vilket företaget har fått meddelande om dess utgörande, en upphovsrättsintrång); (2) övervaka och/eller spela in kommunikation mellan och mellan användare på webbplatsen; och (3) avsluta användarens åtkomst till hela eller delar av webbplatsen. Företaget kan dock varken granska allt material eller all kommunikation innan det publiceras på webbplatsen eller säkerställa att stötande material tas bort efter att det har publicerats. Följaktligen tar företaget inget ansvar för någon åtgärd eller passivitet avseende överföringar, kommunikation eller innehåll som tillhandahålls av tredje part. Företaget förbehåller sig rätten att vidta alla åtgärder som det anser nödvändiga för att skydda den personliga säkerheten för användare av denna webbplats och allmänheten; Bolaget har dock inget ansvar eller ansvar gentemot någon för utförande eller bristande utförande av de aktiviteter som beskrivs i denna punkt.

(e) Din underlåtenhet att följa bestämmelserna i (a), (b) eller (c) ovan kan leda till att din åtkomst till webbplatsen upphör och kan utsätta dig för civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvar.

SEKRETESS: SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Företagets användning av dina personuppgifter och ditt ansvar i samband med att skydda din integritet beskrivs i företagets integritetspolicy, som införlivas med hänvisning till dessa användarvillkor.

UPPLADDNINGAR TILL DINA ENHETER

Observera att om du använder nedladdningsbara program från företaget kan uppdateringar av enhetens system eller firmware göra din användning av applikationerna inkompatibel. Företaget garanterar inte att webbplatsen eller några företagsapplikationer kommer att vara kompatibla med några uppdateringar av eller tidigare versioner av dina enheter. Företaget kan, men är inte skyldigt att, förse dig med uppdateringar av webbplatsen eller applikationer som förbättrar kompatibiliteten med uppdaterade mobila enheter.

DATAAVGIFTER

I den mån din användning av webbplatsen eller något företagsprogram kräver, eller tillåter användning av, trådlösa, mobildata eller internetuppkoppling, är du oberoende ansvarig för att säkra den nödvändiga dataåtkomsttjänsten. När det till exempel gäller dina mobila enheter kan leverantören av dina dataplaner debitera dig dataåtkomstavgifter i samband med din användning av webbplatsen eller företagets applikationer. Du är ensam ansvarig för alla sådana avgifter som ska betalas till tredje part.

UPPHOVSRÄTTSBEGRÄNSNINGAR/ANVÄNDNING AV INNEHÅLL

Hela innehållet på denna webbplats (inklusive all information, text, displayer, bilder och ljud och all programvara som görs tillgänglig via eller i samband med webbplatsen) och utformningen, urvalet och arrangemanget därav, är äganderätten till företaget eller dess dotterbolag eller licensgivare och skyddas av amerikansk och internationell lagstiftning om upphovsrätt, varumärken, affärshemligheter och andra äganderätter. Du har endast behörighet att använda innehållet på webbplatsen för personligt bruk relaterat till din roll som aktuell eller potentiell användare av webbplatsen. Du får inte kopiera, ändra, skapa härledda verk av, offentligt visa eller utföra, återpublicera, lagra, överföra eller distribuera något av materialet på denna webbplats utan föregående skriftligt medgivande från företaget, förutom att: (a) lagra kopior av sådant material tillfälligt i RAM, (b) lagra filer som automatiskt cachelagras av din webbläsare för visningsförbättringsändamål, och (c) skriva ut ett rimligt antal sidor på webbplatsen; under varje enskilt fall att du inte ändrar eller tar bort upphovsrätt eller andra äganderättsmeddelanden som ingår i sådant material. Varken titeln eller några immateriella rättigheter till någon information eller material på denna webbplats överförs till dig, men stannar kvar hos företaget eller den tillämpliga ägaren av sådant innehåll.

PROGRAMVARA OCH NEDLADDNINGAR

Om företaget erbjuder nedladdningar av eller tillgång till programvara på denna webbplats och du laddar ner eller på annat sätt får tillgång till sådan programvara, licensieras programvaran (inklusive data eller bilder som ingår i eller genereras av programvaran) till dig. Du får inte äganderätten till den här programvaran och du får inte distribuera eller använda programvaran annat än i syfte att använda den tillämpliga funktionen eller tjänsten på webbplatsen som erbjuds av företaget. Du får inte ändra, anpassa, bakåtkompilera, dekompilera, demontera eller på annat sätt försöka upptäcka källkoden för sådan programvara. Förutom vad som uttryckligen tillhandahålls får du inte skapa några härledda verk av programvaran eller några tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen. Denna licens kan återkallas när som helst utan förvarning och med eller utan orsak. Du samtycker till att förstöra eller returnera alla kopior av programvaran till företaget när du återkallar din licens till programvaran och/eller upphör med din åtkomst till webbplatsen. Programvaran är föremål för alla begränsningar för användning, ansvarsfriskrivningar av garantier och andra bestämmelser i dessa användarvillkor. I händelse av att programvaran också omfattas av ett separat licensavtal för slutanvändare ska villkoren i ett sådant slutanvändarlicensavtal kontrollera eventuella konflikter mellan dessa villkor och dessa användarvillkor.

ÅTKOMST OCH STÖRNINGAR

Du samtycker till att du inte (a) använder någon robot, spindel eller annan automatisk enhet, process eller medel för att komma åt webbplatsen, (b) använda någon manuell process för att övervaka eller kopiera något av materialet på denna webbplats eller för något annat obehörigt ändamål utan föregående skriftligt medgivande från företaget, (c) använda någon enhet, programvara eller rutin som stör webbplatsens korrekta funktion, (d) försök att störa webbplatsens korrekta funktion, (e) vidta alla åtgärder som medför en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på företagets infrastruktur, eller (f) åtkomst, ladda om eller "uppdatera" transaktionssidor, eller göra någon annan begäran till transaktionsservrar, mer än en gång under tre (3) andra intervall.

VARUMÄRKEN

Företagets namn och logotyper, och alla relaterade namn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, mönster och slogans som finns på webbplatsen eller någon programvara som tillhandahålls eller nås i samband därmed är varumärken som tillhör företaget, dess dotterbolag, licensgivare och / eller entreprenörer om inte annat tydligt anges skriftligen. Du får inte använda sådana märken utan föregående skriftligt tillstånd från företaget. Alla andra namn, varumärken och märken används endast för identifieringsändamål och kan vara varumärken som tillhör deras respektive ägare.

FÖRETAGETS OCH DESS LICENSGIVARES ANSVAR

Företaget tar inget ansvar för material, information och åsikter som tillhandahålls på eller är tillgängliga via webbplatsen ("Webbplatsinnehållet"). Beroendet av webbplatsinnehållet sker enbart på egen risk. Företaget frånsäger sig allt ansvar för skada eller skador som uppstår till följd av användningen av något webbplatsinnehåll.

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS "I DESS" OCH "SOM TILLGÄNGLIG", UTAN NÅGON GARANTI ELLER GARANTI AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. FÖRETAGET, DESS DOTTERBOLAG OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER ÄR VARKEN ANSVARIGA ELLER ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDRIKTIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA, STRAFFANDE ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER RELATERADE PÅ NÅGOT SÄTT TILL WEBBPLATSEN. FÖRETAGET SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT ENLIGT DETTA AVTAL ELLER PÅ ANNAT SÄTT I SAMBAND MED WEBBPLATSEN FÖR ETT BELOPP SOM MER ÄN $ 500.

INTERAKTION MED ANDRA ANVÄNDARE

Som ett villkor för åtkomst till webbplatsen befriar du företaget (och dess aktieägare, partners, dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, dotterbolag, anställda, agenter, leverantörer, tredjepartsinformationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, distributörer och entreprenörer) från krav, efterfrågan och skadestånd (faktiska och följdriktiga) av alla slag och slag som uppstår ur eller på något sätt i samband med eventuella tvister du kan ha med någon annan användare av webbplatsen. Företaget kommer att ha rätt men inte skyldighet att lösa tvister mellan användare relaterade till användningen av webbplatsen, och i den utsträckning som det väljer att lösa sådana tvister kommer företaget att göra det i god tro baserat på företagets och webbplatsens allmänna regler och standarder. Du befriar bolaget (och dess aktieägare, partners, dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, dotterbolag, anställda, agenter, leverantörer, tredjepartsinformationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, distributörer och entreprenörer) från krav, krav och skadestånd (faktiska och följdriktiga) av alla slag och slag som uppstår ur eller på något sätt i samband med företagets lösning av sådana tvister.

SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta och hålla företaget och dess aktieägare, partners, dotterbolag, styrelseledamöter, tjänstemän, dotterbolag, anställda, agenter, leverantörer, tredjepartsinformationsleverantörer, licensgivare, licenstagare, distributörer, entreprenörer och andra som är involverade i webbplatsen eller leverans av produkter, tjänster eller information via webbplatsen, från och mot alla skyldigheter, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som härrör från eventuella överträdelser av dessa användarvillkor eller din användning av webbplatsen eller några produkter, tjänster eller information som erhållits från webbplatsen.

KOMMENTARER OCH INLAGOR

Företaget välkomnar era kommentarer. Alla kommentarer, förslag eller annan information som du skickar till företaget eller dess annonsörer eller affärspartners som svar på uppmaningar på denna webbplats kommer att bli företagets egendom och du samtycker till att alla immateriella rättigheter däri överförs till företaget. För att undvika tvivel ska företaget äga all utveckling av företaget eller för dess räkning som härrör från dina kommentarer, förslag eller andra inlagor. I den mån företaget inte äger sådant material beviljar och samtycker du till att ge företaget en icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, skapa härledda verk av, distribuera och underlicensiera sådant material för något ändamål i samband med Företagets webbplatser, produkter och tjänster. Du har inga förväntningar på någon recension, ersättning eller övervägande av någon typ för alla inlämningar härunder.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser på Internet. Företaget ansvarar inte för och stöder inte innehåll, produkter, tjänster eller praxis på någon tredje parts webbplatser, inklusive, utan begränsning, webbplatser inramade på webbplatsen eller tredjepartsannonser, och gör inga utfästelser om deras kvalitet, innehåll, noggrannhet eller lämplighet för din visning eller användning. Din användning av webbplatser från tredje part sker på egen risk och omfattas av användarvillkoren för sådana webbplatser. I händelse av att du väljer att köpa en produkt eller tjänst från en tredje part är företaget inte ansvarigt för sådana produkter eller tjänster, eftersom det inte är part i en sådan transaktion och inte är ansvarigt för några direkta eller indirekta kostnader eller skador som uppstår till följd av någon tvist mellan dig och en sådan tredje part. VARKEN FÖRETAGET, DESS LICENSGIVARE ELLER ENTREPRENÖRER, GÖR NÅGRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER OM DE VAROR ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS AV EN SÅDAN KÖPMAN, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, TITEL, ICKE-INTRÅNG ELLER KOMPATIBILITET.

INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN OCH ANNAN INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

I enlighet med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) och annan tillämplig lag kan företaget, under lämpliga omständigheter och efter eget gottfinnande, avsluta din åtkomst till denna webbplats om den anser att du är en upprepad intrångsgörare. Företaget kan också, efter eget gottfinnande, begränsa din åtkomst till webbplatsen och/eller avsluta ditt medlemskap om du gör intrång i andras immateriella rättigheter, oavsett om det sker någon upprepad överträdelse eller inte.

Kontakta vår utsedda agent på [email protected]   om du blir medveten om innehåll som kan göra intrång i upphovsrätten för en tredje part eller som du anser bryta mot dessa användarvillkor. Dessutom, om du anser att något av innehållet på webbplatsen kränker dina immateriella rättigheter, vänligen kontakta oss på [email protected]

VAL AV LAG

Dessa användarvillkor ska regleras i alla avseenden av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten Illinois, USA, utan hänsyn till dess rättsstridsprinciper.

DIVERSE

Dessa användarvillkor, eftersom de kan ändras från tid till annan, anger helt och exklusivt avtalet mellan dig och företaget med avseende på webbplatsen, och inga andra villkor som kan ha meddelats dig muntligen eller på något annat sätt ska ha någon kraft eller effekt. Alla orsaker till åtgärder du kan ha med avseende på webbplatsen måste inledas inom ett (1) år efter det att anspråket eller orsaken till talan har uppstått eller sådant anspråk eller en sådan orsak till talan är förbjuden.

Du samtycker till och bekräftar att din överträdelse av eventuella begränsningar i dessa användarvillkor för användningen av webbplatsen, webbplatsinnehållet eller programvaran eller tjänsterna som är tillgängliga på eller via webbplatsen, eller din användning eller utlämnande av konfidentiell information på ett sätt som strider mot bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan orsaka företaget irreparabel skada för vilken rättsmedel enligt lag kan vara otillräckliga. Du samtycker till att företaget, i händelse av obehörig användning av webbplatsen, webbplatsinnehållet, programvaran och tjänsterna, eller ditt obehöriga utlämnande av konfidentiell information, kommer att ha rätt till förbudsföreläggande, utöver sådana andra rättsliga och rättvisa rättsmedel som kan vara tillgängliga. Företagets licensgivare och entreprenörer är uttryckliga tredjepartsmottagare av alla villkor i dessa användarvillkor som är tillämpliga på deras produkter eller tjänster, inklusive ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar, och ska ha rätt att direkt mot dig genomdriva alla dina tillämpliga framställningar, garantier, förbund, ersättningar och skyldigheter enligt dessa användarvillkor.

Om någon del av dessa användarvillkor inte kan verkställas (inklusive, utan begränsning, någon del av den bindande skiljedomsbestämmelsen ovan), ska den ogenomförbara delen tolkas så snart som möjligt för att återspegla parternas ursprungliga avsikter. Övriga bestämmelser i dessa användarvillkor ska förbli i full kraft och verkan.

Villkoren relaterade till skydd av Bolagets immateriella rättigheter, ansvarsfriskrivning av garantibegränsning av ansvar, val av lag och bindande skiljeförfarande, skadeståndsskyldigheter och eventuella licenser som du beviljar företaget ska överleva varje uppsägning av dessa användarvillkor.

Företagets underlåtenhet att insistera på eller genomdriva strikt utförande av någon bestämmelse i dessa användarvillkor ska inte utgöra ett undantag från bestämmelsen. Varken ett handlande eller beteende mellan dig och företaget eller någon handelspraxis ska anses ändra dessa användarvillkor.